Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Z důvodu dodání Vaší objednávky je nutné zpracovat některé Vaše osobní údaje.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Společnost RR-Online s.r.o. se sídlem Za Vackovem 8 , 13000  Praha 3, Ič: 03820220, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 238474 (dále jen RR-Online  s.r.o) zachází důvěrně se všemi osobními údaji uživatelů. Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá a získané osobní údaje budou uloženy, zpracovány a použity jen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracování Vašich osobních údajů, je nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.


Nákup v internetovém obchodě RR-naradi.cz
 
Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi RR-Onlines.r.o. za účelem naplnění kupní smlouvy. Tímto účelem se rozumí vyřizování objednávek realizovaných v rámci internetového obchodu, kdy zpracování osobních údajů je nutné, aby společnost RR-Online  s.r.o. mohla plnit své smluvní povinnosti, vyplívající z kupní smlouvy (zpracování objednávky, servisní služby včetně reklamace, reakce na zákazníkovi požadavky).
Splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
Splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Účel zpracování osobních údajů
 
Společnost RR-Online s.r.o. potřebuje jen takové osobní údaje, které jsou nutné k tomu, abychom mohli poskytovat Vámi požadované služby, služby spojené s procesem objednávky nebo abychom Vám mohli pomoci při technických problémech. V tomto rámci může být nutné, abyste nám sdělili následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


Další příjemci osobních údajů
 
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Seznam smluvních partnerů společnosti Midea s.r.o. je k dispozici na vyžádání. Písemnou žádost zasílejte na adresu: RR-Online., Ocelářská 3, 19000 Praha 9,Česká republika nebo na emailovou adresu info@rr-naradi.cz
Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


Doba uložení osobních údajů
 
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 

Práva subjektu údajů
 
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 

Kontaktní údaje a totožnost správce
 
Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost RR-Online s.r.o. se sídlem Za Vackovem 8, 13000 Praha 3, Ič: 03820220, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238474. Kontaktní údaje správce jsou následující: Adresa pro doručování RR-Nářadí ., Ocelářská 3, 19000 Praha 9, Česká republika. Adresa elektronické pošty: info@rr-naradi.cz, telefon: 739494975. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů
 
Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti RR- Online. se sídlem Za Vackovem 8, 13000 Praha 3, Ič: 03820220, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238474 (dále jen RR-Online s.r.o) pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

Právní základ zpracování osobních údajů
 
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).


Účel zpracování osobních údajů
 
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


Doba uložení osobních údajů
 
Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je neomezena od udělení Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 

Další příjemci osobních údajů
 
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce. Seznam smluvních partnerů společnosti RR-Online s.r.o je k dispozici na vyžádání. Písemnou žádost zasílejte na adresu: RR-Online s.r.o , Za Vackovem 8 13000 Praha 3, Česká republika nebo na emailovou adresu info@rr-naradi.cz
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 

Práva subjektu údajů
 
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: Písemně žádost zasílejte na adresu: RR-Online s.r.o. ocelářská 3 19000 Praha 9, Česká republika nebo na emailovou adresu info@rr-naradi.cz
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
 

Kontaktní údaje a totožnost správce
 
Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost RR-Online s.r.o. se sídlem Za Vackovem 8 , 13000 Praha 3, Ič: 03820220, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238474. Kontaktní údaje správce jsou následující: Adresa pro doručování ., Ocelářská  3, 19000 Praha 9, Česká republika. Adresa elektronické pošty: info@rr-naradi.cz, telefon: 739 49 49 75. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Výrobci

Copyright (c) 2014 RR-Naradi.CZ / Tvorba eshopu: Web Revolution Web Revolution s.r.o.
loading
x